- Viện Khoa học xây dựng Việt Nam

- Viện Thủy công Bộ nông nghiệp & Phát triển nông thôn

- Viện Vật Liệu- Viện hàn lâm Khoa học Việt Nam

- Trung tâm thí nghiệm Sông Đà : LAS-XD07; LAS-22

- Công ty Cổ phần xây dựng Phương Nam 135 - Quảng Ninh

- Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 - Quảng Ninh

- Công ty Cổ phần Tư vấn địa Kỳ thuật Việt Cường - Quảng Ninh

- Công ty Cổ phần Sông Đà 505 - Gia Lai

- Công ty TNHH Môi trường Xanh - Bắc Ninh

- Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Vũ - Hà Nội

- Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 - VINACONEX 12

- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Sông Đà

- Công ty Cổ phần Sông Đà 9

- Công ty Cổ phần Sông Đà 4

- Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 2 - Xí nghiệp Sông Đà 2.06

- Công ty Cổ phần Xây dựng Công Trình 568

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0986493469